ДГ "Буратино"

Детска градина в село Черна гора

В Детска градина "Буратино" - Черна гора са създадени стимулиращи условия за осигуряване на педагогическа среда, която дава възможност за удовлетворяване на възпитателните и образователни нужди на всяко дете, за много игри и развлечения. 

Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

Водещо начало в работата на педагогическия екип е разчупване на шаблона, усъвършенстване на преподавателските практики и технологии, използване на такива форми, методи и средства, които стимулират развитието на разнообразните детски компетентности и самостоятелност.  

При нас децата се чувстват спокойни, сигурни и значими. Заобиколени от любов и грижи, те растат като щастливи и свободни личности.