ДГ "Буратино"
Детска градина в село Черна гора

За нас

             ДГ "Буратино" се намира в с.Черна гора, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора.

 

           Разположена е в централната част на с.Черна гора.Входът и изходът на ДГ "Буратино" са към улица "Кирил и Методий" и ул."Надежда".Детската градина е собственост на общ.Братя Даскаови, с.Братя Даскалови с адрес на управление: с.Черна гора, общ.Братя Даскалови , ул."Кирил и Методий" №2.

     

          Към днешна дата се отгреждат и възпитават 71 деца, разпределени в три възрастови групи.За отглеждането и обучението на децата се грижи високо квалифициран екип.Учебно - възпитателната работа се осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка, одобрени от МОН и съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

 

         Детската градина предлага възможности за работа в групи по интереси ,свързани с народните и модерни танци.