ДГ "Буратино"
Детска градина в село Черна гора

Мисия и визия

     Мисията на ДГ "Буратино" определя приоритетите на детското заведение и съдържа информация за най - важните аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

     Мисията на ДГ Буратино" е:

  • Да създава благоприятна ,разнообразна и позитивна среда за развитието на децата.
  • Да открива, подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете.
  • Да мотивира учителите да реализират знанията си в най- висока степен.

     Да създаде предпоставки за постигане на по - голямо доверие на родитери и общественост към детската градина като знаима и нужна среда, подпомагаща развитието на детето в предучилищна възраст.

      Визия:

     ДГ "Буратино" да бъде:

  • Място където детето се чувства щастливо, защитено, разбрано и подкрепяно.
  • Предпочитана среда за деца, където се гарантира тяхното умствено ,емоционално, социално, личностно и здравно физическо развитие.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към по - висока професионална квалификация и са удовлетворени от работата си.